Séc-Slovakia

Hương vị Việt trên đất Séc

Cập nhật lúc 30-10-2023 12:45:38 (GMT+1)

Qua bốn thập niên, cùng với sự phát triển của cộng đồng người Việt ở Séc, một thế hệ trẻ là kết tinh của cả hai nền văn h óa ra đời, kéo theo làn sóng ẩm thực Việt mới mẻ.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo